Uteluftvärmepump

uteluftvarmepumpEn uteluftsvärmepump använder utomhusluften som värmekälla och avger värme till huset även vid minusgrader. Effekten som värmepumpen avger minskar med utetemperaturen. Allmänt gällande vid installation och köp av värmepump är ett besök för bedömning av planlösning samt energidel. Här placeras värmepumpen ute som kopplas samman med värmesystemet. Här kan eventuellt befintliga elpannan användas. Beroende på dess volym och konstruktion samt aktuella driftstid görs alltid en bedömning. Varmvattnet tillverkas av värmepumpen sommarhalvåret då inte värmebehov finns. Rekommendation är att ansluta en extern varmvattenberedare i serie med befintlig panna. Total kopplings alternativ finns. Avfrostning sker automatiskt, en 4-vägs ventil likadan som i L/L VP ändrar om dess drift. P.g.a. att det bildas is på den energiupptagande ytan som måste tas bort. Hindrar luftströmmen genom dess förångare. Därför krävs en sten kista med dränerande material under värmepumpen. Här förekommer ljud av dess fläkt och kompressor som bör beaktas. Max framledning till värmesystemet ca: 50 C beroende på tillverkares styrning. Drift ner till utomhustemperatur från -7 till -15 C förekommer.

Vätska / Luft indirekt mot (frostskyddsmedel) glykol. Här används en ”vanlig” värmepump med en extra volym till för avfrostningen av dess utedel. En utedel upptar energi från uteluften ner till -20C fläkt och lamell batteri. Innedelen är komplett med varmvatten beredaren, styrningen i sin enhet. Vätska / Vätska VP Mark sjö samt bergvärme upptas av en cirkulerande vätska som avger sin effekt till det vattenburna värmesystemet. Den traditionella värmepumpen har funnits sedan 1973 i serietillverkad produktion. Här kan energislingan användas om igen. Viss passiv kyla s.k. frikyla kan hämtas/ lagras. Som kan ge en sommar svalka i mindre rum typ sovrummet.