Bergvärme

Här utnyttjas berggrunden nere i marken. En brunn mellan 100-220 meter borras beräknat på vilket effektbehov huset kräver. Via en slang nere i det borrade hålet cirkulerar en giftfri vätska som värms av den omgivande berggrunden. Komprimering i värmepumpen skapar en temperaturhöjning på vätskan som ger energi och värme till husets värmesystem och varmvatten. Allmänt gällande vid installation och köp av värmepump är ett besök för bedömning av planlösning samt energidel.