Varför Service?

  • Exempelvis Luft / Luftvärmepumpar samt AC

  • Översyn av vibrationsdämpare
  • Tvättning av innedelens växlar, bibehåller verkningsgraden
  • Kyltekninsk kontroll, servicejournal
  • Tempmätning för avgiven effekt enl. tillverkares effektdiagram
  • Ev rengöring av utedelens fläktblad, obalans kan förekomma annars, energibesparing.
Del i en kylteknisk kontroll

Del i en kylteknisk kontroll

Sil på returen, värmesystemet och brinesystemet måste hållas ren för bästa funktion Sil på returen, värmesystemet och brinesystemet måste hållas ren för bästa funktion

Samt eventuella förslag till komplettering av energikälla.