Inomhuskyla

Klicka för systemlösning

Klicka för bild på systemlösning

Ni kan anlita Kyla & Värmesupport för alla arbeten som rör Inomhuskyla. Allt från service till kompletta installationer.

Inomhuskyla kan distribueras på olika sätt, dom vanligaste förekommande är:

  • Fri kyla (passiv kyla) Denna är den billigaste råvaran av kyla. Här hämtas energin från bergrunden, grundvattnet, sjöbotten eller markytan. Kan byggas ihop med husets värmesystem eller levereras av ett separat system. Elkostnaden är då endast cirkulationspumpen och fläkten i fläktelementet. S.k fläktkonvektorer för vägg eller takmontage. Här kan då borrhålet för värmepumpen användas, för exempel. Återladdning av energihålet,slingan sker naturligt från husets övertemperatur.
  • AC Air condition. (Aktiv kyla). Tillverkad kyla av el från värmepumpar och kylmaskiner. Här kan då värmepumpen kompletteras med kylmoduler för distrubuktion av kyla direkt (luftburen) eller indirekt (med samma system som värmesystemet), beroende på dess uppbyggnad. Här sker då en återladdning av energihålet, slingan från kompressorns varma sida.

Tumregler för beräkning av kyleffekter:

  • Alla elförbrukare avger lika effekt i värme (ej energisparlampor mm). Summera all förbrukning i Watt.
  • Husets solinstrålnings utrustning, markiser solfilm typ av fönster mm, minskar storleken av kyleffekten.  100W/kvm kan vara ett riktvärde. (75-110W/kvm) beroende på önskad rumstemperatur vid årets varmaste dagar.

Hör gärna av er för hjälp med kalkyleringar.