Solenergi

solenergipanelI Sveriges avlånga land är soltimmarna (h) ca: 1000 kWh/kvm och år. Förekommande med lokala avvikelser med mer eller mindre (h) och i söder med några hundra (h) mer.

Lämpligt till system som endast har ved som basvärme. Kombinationen sol & ved är bra. Då volymerna finns (ackumulatortank/ar) & kanske är lite överdimensionerade. I vissa befintliga modeller finns det en slinga i botten som man då kan använda. Varmvattnet är ju dyrast att värma oavsett vilken värmare man har. Exempelvis om värmepumpen idag står för det arbetar den med lägsta verkningsgrad/effektivitet just då.

Vilka olika paneler förekommer?
• Traditionella är platt utförande med kopparrör som ligger inlödda på en värmeabsorberande plåt. Isolerad med fiber isolering för att behålla värmen. Frostskydds medel används som distributions vätska Avgiven momentan (kontinuerlig) effekt 460 W/kvm (kvadratmeter panel)
• Vakuum rör sk Heat-Pipe direkt förångning / kondensering av dess vätska / gasblandning.
• Vakuum med utförandet genomströmning av frostskyddsmedel.
Vakuumrör är lämpligast att använda vid utrymmes begränsning eller om det inte går att använda husets tak. Kan placeras på vägg vertikalt. Avgiven momentan (kontinuerlig) effekt 600-700 W/kvm.

Dimensionering:
Vid plana solpaneler ökas ytorna med ca: 35% jämfört med vakuumrör. Då dessa är effektivare / kvm. Plana 2,5 kvm / person i hushållet. Vakuumrör 2,0 kvm / person i hushållet.
Inkopplings alternativ:
Om utrymmet finns används en solvärmetank då med inbyggda slingor. En separat varmvattenberedare kan seriellt kopplas till befintlig varmvattensystem. Värmepump eller olja, el pannor. En plattvärmeväxlare cirkulationspump blir då den del som upptar energin från solpanelerna.

Styrning:
Fabrikstillverkade medsamma märke som panelerna. Dessa är lite mer utvecklade för mera övervakning samt systemanpassade till märket på befintliga produkter. Separata tillverkare finns som är något mer prisvärda.
Uppmätt energibesparing med viessmann styr och dess mätutrustning för solvärmen som blev 900 kWh/år. Undet Året 2012 Som i pengar blir ca 1400 kr i el-besparing.” med hänsyn att dom laddar en ej nyutvecklad tank på 150 L . Här måste livslängden stämma om besparing ska uppnås tillsammans med en vätska / vätska typ bergvärmepump.
2013-04-06