VVS

vvsNi kan anlita Kyla & Värmesupport för alla arbeten som rör VVS arbeten. Allt från installation,service och alla reparationer av kyla samt värmeproducerande enheter.

Injustering av alla förekommande system såsom luft vatten och dess reglering. Befintliga oljevärmesystemet framför allt bör temperaturregleras. Värmepannan bör utrustas med en shuntautomatik med dess givare. En energibesparing på ca: 10-15% kan uppnås. Värmeavgivande ytor som element bör temperatur regleras individuellt via termostat. Termostaten kan då stänga för yttre värmekällor som solinstrålning eller annan påverkan.