Kalkyl

HusFaktorer som påverkar är :

  • husets storlek och ort
  • aktuellt energibehov.
  • lån
  • service kostnader
  • installations kostnader
  • garantier kring produktvalet
  • LCC pay off tid
  • komponenters livstid
  • lagar och förårdningar kring köldmedium mm.

TUMREGLER VID DIMENSIONERING AV VÄRMEPUMP VÄTSKA/VÄTSKA FÖR BERG & JORD
Ett medelvärde av tidigare förbrukning så långt bakåt i tiden så möjligt. Detta kan ju vara i elkostnad kwh, oljeförbrukning eller ved/pellets. Då är varmvattnets kostnader även med, om inte någon förändring av antalet boende förväntas. Med miniräknaren kan man ungefärligt få fram vilken effekt på värmepumpen jag bör välja.

Medelvärden för effektbehovs räkning.
Passivhus från ca 15W/kvm
Nybyggnad: 45W/kvm (ej lågenergihus)
Normal villa: 50-60 W/kvm
Flerbostads hus: 60-75 W/kvm
Fritidshus: 90-110 W/kvm
Industri 30-40 W/kvm

Exempel:
Husets boyta 120 kvm normalhus ca:55 W/kvm (där temperaturen är ca: 20 C) ej kallgarderober, garage eller källare.
Formel: 120 X 55=6,6 kW är totaleffekt behovet för värme.
Totaleffektbehovet: 6,6/ 1,3 = 5,1 kW avgiven värmepumpseffekt till värme ca: 20C. Tillkommande effekt för varmvatten är: 0.5-2.2 kW (motsvarar 4500-8000kWh) producerat av värmepumpen.
Summa 5,1 kW värmeeffekt + 0,5 kW varmvatten effekt från värmepumpen. = 5,6 kW total värmepumpseffekt.
Detta är beräkningar där tekniska data grundar sig på EN 255 normen, för vätska/vätska värmepumpar. (Provningsnorm för avgiven effekt).

Skälet är att uppnå en energitäckningsgrad på ca: 92-98%. Med detta säkerställs värmepumpens gångtider och för exakt beräkning används tillverkarens beräkningsprogram. Energimyndigheten (år 2001) kom med medelvärdet för förbrukningen av värme för ett normalhus. 130 kilowattimmar (kwh) per kvadradmeter (kvm) och år är ett medeltal.
Ordförklaringar C.O.P
Ex: 120 kvm X 130 kWh= 15600 kWh/år blir då värmeförbrukningen.


Varvtalstyrd VP vätska/vätska eller inte?

Exempel på avgiven värmeffekt kan vara 4-16 kW. Då anpassar sig värmepumpen efter rådande effektbehov för huset på det viset att kompressorns hastighet regleras.

Dimensionering av värmepumpen för värme & varmvattenbehovet kan göras med 100% energitäckning av värmepumpens kompressoreffekt. (kyldel), men att beakta är utnyttjandegraden för dom extra meter av borrhål som då krävs.

En äldre kalkyl för 15 meter extra borrhålsdjup betalar igen sig först efter 11:e året. Då utgår man ifrån en värmepump som inte är varvtalstyrd för en normal villa. ca 8 -10 kW.

En varvtalsstyrd värmepump kan ha en storlek mellan  4-16 kW då kanske man vissa fall betalar ännu mer för outnyttjad effekt och teknik.


Borrdjup

Övriga påverkande faktorer som närliggande borrhål samt bergets sort och art samt sprickor och vatten mängd  påverkar.

För vatten / luft värmepumpar råder helt andra förutsättningar.