Luft-luft värmepump

Luft-luft värmepump

Luft-luft värmepump

luftluftvpbild

Passar dig som har direktverkande el element. Den ersätter inte några av dessa utan fungerar som ett komplement. Här förekommer många fabrikat. De flesta är importerade från länderna Japan Korea Taiwan. Kompressorerna är rotationskompressorer då de utgör den större delen av alla förekommande tillverkade kompressorer, men även scroll finns. Utföranden som On/ Off och inverter förekommer. Skillnaden är att antalet starter minskar då den är kapacitets reglerade inverter ökar och minskar kompressorns varv efter det rådande energibehovet. Produktbladsdata avgiven värmeeffekt, brukar inte överensstämma med nominella effekter. Dessa står på maskiners tillverknings skylt. Rekommenderad beräknings värde för dimensionering av värmepumpens storlek, för villor 35-40 W/ kvm. Placeras i rum där spridningen av värmen / kylan är möjlig. Odörfilter samt speciella luftrengörings tekniker förekommer.

Rumstemperaturmätning eller ytor som rummets golv och väggar, material mäts av. C.O.P är ett tal som beskriver hur många kW värmeeffekt som produceras per tillförd kW i eleffekt. Olika normer för resp. produkt förekommer. Innedelens kondensor vid VP värmedrift bör dammsugas vart annat år. Bör stoppas vid ca:-20 ute temperatur eller enligt tillverkares rekommendation. Luft-luft värmepump använder luften utom hus för att värma inomhusluften. Ofta är det ett bra komplement till direktverkande el. Denna typ av värmepump passar bra vid hus med öppen planlösning. Ju kallare det är utomhus desto sämre effekt ger värmepumpen men du får värme även om utetemperaturen sjunker under 10-15 minusgrader. Det finns värmepumpar som har en och ända upp till sex inomhusdelar. Har man således två våningar kan man placera en på varje plan. Den kan enkelt installeras i alla typer av hus. Allmänt gällande vid installation och köp av värmepump är ett besök för bedömning av planlösning samt energidel.

Info om drift kalla vintrar

Då luft luftvärmepumpen är dimensionerad för årsmedeltemperaturen (normalt ca +6 grader Svealand) är det bra att veta hur den fungerar i värmedriftsläget gällande avfrostningen

För exempelvis garage, fritidshus, förråd eller där man inte avläser temperaturen dagligen.

Då vid längre kallare vinterperioder och i kraftiga snöfall klarar normalt inte luft luft värmepumpen själv att
upprätthålla innomhustemperaturen.
Utan behöver hjälp med att hålla upp värmen.
Då innetemperaturen fortsatt sjunker annars.

Och då fungerar inte avfrostningsautomatiken.
Då bör exempelvis elradiator / er eller annan basvärme upprätthålla temperaturen tillsammans med luft luftvärmepumpen. För att hålla den önskade inställda temperaturen.

Den klarar inte av att avfrosta sig själv för att lufttemperaturer inne blir för låg!

Förklaring till rekommenderad lösning är:
(Gäller inte bostadshus med boendetemperatur ca 16-22 grader).

Med en inställning av hjälpande värmare inställes denna på någon lägre grad än den på värmepumpen. Ex 2 grader.

Då säkras värmedriften för luft / luft luftvärmepumpen som då inte belastas med följd av isbildning på utedelens luftväxlarytor.
( dennes baksidan)

I värmepumpens fjärkontroll finns det två olika driftläget för värmedrift.

I Save knappen med ( 8-10 grader )
Eller valt värmedriftläge med
temperatursområdet mellan +31 till +16 , +13 som lägst varierar på olika modeller