Värmepumpservice

energi

vprostHär kommer vikten av injustering, avluftning, övervakning & underhåll in. Ingen anläggning kommer att nå sin tänkta livslängd om den inte underhålls. För att den ska gå så effektivt så möjligt under sin livslängd krävs en bra injustering och en övervakning som gör att man kan följa anläggningens prestanda. Årsverkningsgrad SFP (seasonal Performance Factor) verifieras via mätning. Eftersom under en driftperiod på 15-20 år kommer de totala driftskostnaderna att vida överstiga investeringskostnaderna i anläggningen. Kan man då se till att anläggningen ständigt är optimerad med att några procent i kostnad & genom att göra ”rätt” blir ett litet betydande belopp under dess livslängd. Samt att man påverkar miljön ännu mindre.

Varför?
För att den förväntade besparingen inte ska bli mindre eller utebli. Driftsoptimering av systemet förlänger dess livslängd. Vibrationer med följdskador på rör mm samt förslitningar på cirkulationspumpar kan minimeras. Man kan förklara det som att man betalar energiräkningen för som 20 grader inne men termometern visar bara 16 C! Då driftval enbart värmepump har valts i regleringen / display händer följande enligt ovan. Vid driftval / läge Auto kanske inte det märks förän elmätaren lästs av. Den ev. el-tillsatsen går in automatiskt och höjer temperaturen från värmepumpen för att uppnå inställd temperatur ändå! Normalt vid rådande utetemperatur ex. vid -5 C klarar VP,n detta själv med enbart kompressorn om den är ungefärligt rätt storleksberäknad.

Detta kan du kolla själv:

  • Jämför energiräkningarna för & efter installationen. Sparades ett rimligt antal kWh/år
  • Låter den som normalt, se över dropp eller läckage. Luktar det sprit, bioetanol som kan finnas i energiupptagande slingan i berg, mark. Om utedel finns kan glykol finnas som medium mellan utedelen tillhörande värmepumpen
  • Kontrollera om så är möjligt temperaturerna framledning & retur från värmesystemet. Kan normalt avläsas i displayen. 8-12 C vid radiatorer Kontrollera att värmepumpen ensam utan tillskott värmer värmebäraren 8-12 C. Smutsilar på varma & kalla sidan?
  • Kontrollera att skillnaden i temperatur på energiupptagande (köldbäraren) har en skillnad på 2-5 C in /ur värmepumpen

Funktionskontrollera alla radiatorer/ element respektive, golvärme vattenburna.

Ett bra Magnetitfilter med kraftig magnet krävs om värmepumpen ska må bra
Ett bra Magnetitfilter med kraftig magnet krävs om värmepumpen ska må bra.